Κλασική περίοδος
 
 
Πόσους κατοίκους είχε η Αττική τον 5ο αιώνα π.Χ.;
 
300.000-350.000 κατοίκους
Δεν κατοικούνταν
50.000 κατοίκους
english