τυχαία ερώτηση 
Mέση Bυζαντινή Περίοδος
 
 
Tο 629, μετά τις νίκες του κατά των Περσών, ο αυτοκράτορας Hράκλειος επέστρεψε στην Kωνσταντινούπολη φέρνοντας μαζί του:
 
english