Αρχαιότητα
 
 
Σε πόσες κώμες εγκαταστάθηκαν οι Δωριείς, όταν εισέβαλαν στην κοιλάδα του Eυρώτα;
 
Σε 3
Σε 4
Σε 2
english