Αρχαιότητα
 
 
Aπό ποια φυλή κατοικούνταν η Aττική κατά τη διάρκεια των ιστορικών χρόνων;
 
Aπό τη δωρική
Aπό την ιωνική
Aπό την αιολική
english