Αρχαιότητα
 
 
Ποιοι βρίσκονταν στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας στη Γεωμετρική περίοδο;
 
Οι άριστοι
Οι δούλοι
Οι ιερείς
english