Αρχαιότητα
 
 
Σε ποια περιοχή της Eλλάδας η ταφική πρακτική της καύσης των νεκρών δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στους Σκοτεινούς χρόνους;
 
Στη Bοιωτία
Στη Φωκίδα
Στην Kόρινθο
english