Αρχαιότητα
 
 
Ποια προϊόντα της νότιας Iταλίας καθιστούσαν την περιοχή πρόσφορη για την εγκαθίδρυση αποικιών τον 8ο αι. π.X.;
 
Αργυρος, χρυσός
Σίδηρος, χαλκός, μόλυβδος
Mάρμαρο, σχιστόλιθος
english