Αρχαιότητα
 
 
Σε ποια θεότητα όφειλαν την τέχνη τους οι μάντεις;
 
Στο Δία
Στην Aθηνά
Στον Aπόλλωνα
english