Αρχαιότητα
 
 
Aπό πού κυρίως προερχόταν ο πλούτος των ευγενών;
 
Από την πειρατεία
Από τη γαιοκτησία
Από το εμπόριο
english