Αρχαϊκή περίοδος
 
 
Ποια ήταν η προϋπόθεση για την άσκηση εξουσίας την Αρχαϊκή περίοδο;
 
english