Αρχαιότητα
 
 
Ποιος από τους παρακάτω οικισμούς θεωρείται ασταθής, κατοικείται δηλαδή για σχετικά μικρό διάστημα, κατά τους Σκοτεινούς χρόνους και τη Γεωμετρική περίοδο;
 
english