Αρχαιότητα
 
 
Ποια ήταν η βασική κοινωνική, οικιστική και οικονομική μονάδα στους Σκοτεινούς χρόνους και τη Γεωμετρική περίοδο;
 
english